Odvoz odpadu

Odvoz odpadu


Odvoz drobného stavebného a komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi.

Betónové výrobky

Betónové výrobky


Výroba a predaj betónových skruží, rúr, dlažby, obrubníkov, tvárnic...

Doprava

Doprava


Nákladná preprava tovaru, materiálu, rozvoz objednávok. Vlastná doprava.

Služby

Služby


Zimná údržba, technický dozor, zapožičanie náradia, rezanie povrchu komunikácií

 

Odvoz odpadu, prenájom kontajnerov, betónové výrobky, skruže na studne, doprava - Rajec a Rajecká dolina - URÍK s.r.o.