Odvoz odpadu

Odvoz odpadu


Odvoz drobného stavebného a komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi.
 

Betónové výrobky

Betónové výrobky


Výroba a predaj betónových skruží, rúr, dlažby, obrubníkov, tvárnic...
 

Doprava

Doprava


Nákladná preprava tovaru, materiálu, rozvoz objednávok. Vlastná doprava.
 

 

Odvoz odpadu, prenájom kontajnerov, betónové výrobky, skruže na studne, doprava - Rajec a Rajecká dolina - URÍK s.r.o.